Σχετικά με εμάς

H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Κάθε συγγραφέας, ποιητής, δοκιμιογράφος, θεατρικός συγγραφέας είναι ένας μοναδικός άνθρωπος, επομένως η οπτική του και όσα μας αφηγείται είναι μοναδικά, η “κοσμοθεωρία” της ζωής του είναι η ταυτότητά του, το αποτύπωμά του.

Πρώτον, η Morphosis εκδοτική θεωρεί ότι καθένας μας έχει τη δεξιότητα της συγγραφής, όπως μερικοί απλοί στίχοι, μια επιστολή, μια απλή εξιστόρηση προσωπικών βιωμάτων καταγεγραμμένων στο καθημερινό του ημερολόγιο. Συνεπίκουρος και αρωγός της αρτιότητας της γραφής είναι η γνώση. Γνώση που προέρχεται από τη φιλαναγνωσία σε όποια μορφή της, έντυπη είτε ηλεκτρονική, είναι εκείνη που θεωρείται ότι οδηγεί στη μόρφωση, στην παιδεία, στην καλλιέργεια. Η σφαιρική γνώση «αφορά» στο όλον, στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ατόμου, και δεν πρόκειται για τη μονομερή επαγγελματική κατάρτιση με στόχο την επιπρόσθετη απλών δεξιοτήτων.

Δεύτερον, η Morphosis εκδοτική θεωρεί της ότι η ολόπλευρη και πολύπλευρη γνώση που σχετίζεται άμεσα με την παιδεία, την καλλιέργεια και όσα περικλείει η έννοια, η λέξη “Μόρφωσις”, ό,τι δηλαδή σε διαμορφώνει και σου δίνει μια πολυσήμαντη υπόσταση.

Στα βιβλία, ηλεκτρονικά ή έντυπα, οδηγούμεθα από τη φιλαναγνωσία μας. Αυτά, τα δημιουργήματα- πονήματα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις στους αναγνώστες να προσεγγίσουν καλύτερα την ουσία της ζωής αλλά και τις πολύμορφες διαστάσεις, τον κόσμο και τον εαυτό μας εν τέλει. Αναδεικνύεται η ομορφιά της φύσης, καταδεικνύεται η απεραντοσύνη του σύμπαντος, ο χωρόχρονος έρχεται να δηλώσει και να δημιουργήσει τα δεδομένα συνειδητότητάς μας για την στιγμιαία παρουσία μας απέναντι στην απειρία των όντων και πραγμάτων. Έτσι νιώθουμε να μετέχουμε ψυχικά στον κόσμο ως κομμάτι του «όλου», κατανοώντας την ασήμαντη συμμετοχή μας και αισθανόμενοι ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής.

Τρίτον η αγάπη για το διάβασμα προάγει την απορία και τον στοχασμό και μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθιά ενατένιση. Πράγματι καθετί γύρω μας, έχει τη δική του αυτονομία και τη δική του λειτουργία και χρησιμότητα σε ό,τι συνθέτει την πραγματικότητα.

Ανεξάρτητα, λοιπόν, με τη μορφή που μας παρέχεται, η “Morphosis” μέσα από τα βιβλία της θέλει να προσφέρει στον αναγνώστη ένα έρεισμα και μια βοήθεια για την ανακάλυψη των δημιουργημάτων της τέχνης, των καρπών της ελληνικής γραμματείας, αρχαίας και νέας, αλλά και της διεθνούς γραμματείας, της επιστήμης με την ευχή να ευδοκιμήσουν οι αξίες του ουμανισμού και να λάμψει η ομορφιά της αγάπης που δεν είναι άλλο παρά η κατάκτηση, ως ένα σημαντικό βαθμό, της ουσίας της ζωής.

 

Καλές αναγνώσεις
MORPHOSIS e-books